Ung thư vòm họng sống được bao lâu?

Nhắc đến ung thư người ta thường nghĩ đến cái chết và nếu không may mắc phải bệnh ung thư vòm họng thì thời gian sống là bao lâu?