Chữa viêm lưỡi bản đồ như thế nào?

Bệnh viêm lưỡi bản đồ thường không có những dấu hiệu báo trước khiến bệnh thường được phát hiện muộn, gây khó khăn khi chữa bệnh.