Tác dụng của cây cỏ máu là gì?

Sở dĩ được gọi là cây cỏ máu là bởi loại cây này sống tựa hay leo vào các cây thân gỗ lớn, khi chặt thì ngang thân cây sẽ thấy nhựa màu đỏ như máu.