Tìm hiểu bệnh lưỡi bản đồ ở trẻ em

Mẹ thấy hốt hoảng khi trên lưỡi con xuất hiện những vết loang lổ, đây là biểu hiện của bệnh lưỡi bản đồ ở trẻ. Cơ chế phát triển bệnh thế nào và điều trị ra sao?