Chế độ ăn cho người ung thư vòm họng

Người bệnh ung thư vòm họng thường sức khỏe khá yếu cộng thêm tâm lý về bệnh dẫn đến sức khỏe không được tốt vì thế chế độ ăn uống cho người ung thư vòm họng rất quan trọng.