Chế độ dinh dưỡng dành cho bệnh nhân viêm phổi

Ngoài việc sử dụng thuốc đúng bệnh và đúng theo chỉ dẫn của bác sĩ chuyên khoa thì để điều trị bệnh viêm phổi, bạn còn cần chuẩn bị chế độ ăn khoa học.

Ngoài việc sử dụng thuốc đúng bệnh và đúng theo chỉ dẫn của bác sĩ chuyên khoa thì để điều trị bệnh viêm phổi, bạn còn cần chuẩn bị chế độ ăn thực sự khoa học.